Bestuur

Het Dagelijks-Bestuur van onze vereniging wordt gevormd door    

Functie Naam Voor het Contactformulier
Voorzitter ?????? Klik hier
Secretaris ?????? Klik hier
Penningmeester ?????? Klik hier
Daarnaast zijn voor onze afdeling actief:
Bestuurslid ??????
Bestuurslid ??????
Bestuurslid ??????
Coördinator Evenementen ?????? Klik hier
Coördinator Opleidingen ?????? Klik hier
Verbandmeester ?????? Klik hier

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning (salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Ook ontvangen de bestuursleden geen vrijwilligersvergoeding voor het vervullen van hun functie. Voor de vereniging gemaakte kosten worden, op declaratie, vergoed.

Postadres : Afdeling ……………
p/a ADRES
POSTCODE WOONPLAATS